2. ebaluaketa / 2ª evaluación 2022/2023

Abenduaren 13ra arte liburuak eskatzeko epea / Plazo de solicitud de libros hasta el 13 de diciembre

ABADIAREN SEKRETUA

«Abadiaren sekretua» liburua DBH1eko 2. ebaluaketarako / El libro «Abadiaren sekretua» para la 2ª evaluación de 1º ESO

Izena ematen duten aurrenekoek jasoko dute / Lo obtendrán los primeros en apuntarse: